Certificari

SITUATIA AUTORIZATIILOR

 

DETINATORUL

 

TIPUL AUTORIZATIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC. GEVIS PROTEAM SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SC. GEVIS PROTEAM SRL

 

 

M.M.S.C

Certificat de atestare NR.73 pentru

c)–intocmirea studiilor de gospodarire a apelor

d)-elaborarea documentatiilor pt. obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

Certificat SRAC

Certifica sistemul de management de mediu al organizatiei ISO14001:2005 (ISO 14001: 2004)

Certificat SRAC

Certifica organizatia ca are implementat si mentine un sistem de management al calitatii ISO 9001 : 2008

Certificat SRAC

Certifica sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei OHSAS 18001: 2007

ISU

Autorizatie seria A, nr.1574

Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

ISU

Autorizatie seria A, nr.1567

Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

ISU

Autorizatie seria A, nr.1913

Efectuarea lucrarilor de Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

ISU

Autorizatie seria A, nr.1805

Efectuarea lucrarilor de Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

AIIR

Membru persoana juridica Nr. 047

ISCIR   Autorizatie  OR/CR4/B,C/19/1010/0

 montare, reparare la conducte metalice pentru abur si apa fierbinte avand Pmax≤16 bar,Tmax≤+250ºC – RSL -RTS

ISCIR

 Autorizatie OR/CR4/A,F/1,2,3/1005

Instalare, reparare si intretinere la  aparate consumatoare de combustibil avand P≤400 KW, Cazane de abur de joasa presiune avand Q≤0,6 t/h

ISCIR

Autorizatie

OR/CR4/N/20/1006/0

Montare, punere in functiune reparare si intretinere la instalatii de ardere si automatizare pentru cazane

ISCIR

Autorizatie

OR/CR4/B,C/13/1009/0

montare, reparare la conducte metalice pentru fluide avand Pmax≤18bar, Tmin= -50ºC, Tmax≤+50ºC RSL – RTS

 

ANRE,

Autorizatie nr.14611/02.10.2014

 destinata proiectarii, sistemelor de distributie a gazelor naturale tip PDS